Właściwe ciśnienie w oponach zależy między innymi od: rozmiaru opony, sposobu użytkowania, charakterystyki pojazdu oraz pozycji opony na osi. Dopasowanie odpowiedniego ciśnienia jest konieczne do prawidłowego użytkowania opon. Ciśnienie zawsze należy mierzyć na zimnych oponach i z zachowaniem wszystkich zaleceń dotyczących pomiaru. Jeżeli ciśnienie (pomimo zastosowania się do wszystkich zasad poprawnej kontroli) jest inne niż zalecane, to konieczne jest jego jak najszybsze dostosowanie do prawidłowych wartości. Nie należy użytkować opon z niewłaściwie dopasowanym ciśnieniem.

Poniżej przedstawione zostały zasady postępowania z oponami, które użytkowane były przez znaczny okres z niewłaściwie dopasowanym ciśnieniem. Zaprezentowane rozwiązania dotyczą opon, w których nominalne ciśnienie osiąga od 6 do 10 barów. Dla opon charakteryzujących się innym ciśnieniem poniższe proporcje mogą być odmienne, ale zasada działania pozostaje bez zmian.

Dłuższa eksploatacja opon na zaniżonym ciśnieniu

  • Jeżeli różnica ciśnienia pomiędzy wartością zmierzoną a zalecaną mieści się w przedziale od 0,3 do 0,5 bara, to należy jak najszybciej dostosować ciśnienie do prawidłowego poziomu. W tym przypadku zaniżone ciśnienie w oponach nie powinno spowodować większych uszkodzeń i użytkownik pojazdu może kontynuować jazdę.
  • Jeżeli różnica ciśnienia pomiędzy wartością zmierzoną a zalecaną mieści się w przedziale od 0,6 do 1 bara, to zaleca się jak najszybsze dostosowanie ciśnienia do prawidłowego poziomu oraz inspekcję całego koła i obręczy w celu wykrycia niepożądanych zmian w konstrukcji opony. Prawdopodobieństwo wystąpienia zmian zależy od czasu eksploatacji opon oraz sposobie ich użytkowania.
  • Jeżeli różnica ciśnienia pomiędzy wartością zmierzoną a zalecaną jest większa niż 1 bar, to konieczny jest demontaż opon w celu dokładniejszego przeprowadzenia ich inspekcji przez odpowiednio certyfikowanego pracownika wulkanizacji. Jeżeli opona zamontowana jest w układzie bliźniaczym, należy również zdemontować i skontrolować sąsiednią oponę. Odpowiednio szybkie wykrycie nieprawidłowości może ochronić opony przed trwałym zniszczeniem.

Dłuższa eksploatacja opon na zawyżonym ciśnieniu

  • Jeżeli różnica ciśnienia pomiędzy wartością zmierzoną a zalecaną jest większa niż 0,6 bara, to zalecane jest niezwłoczne dostosowanie ciśnienia do nominalnych wartości.
  • Jeżeli różnica ciśnienia pomiędzy wartością zmierzoną a zalecaną znacząco przekracza 0,6 bara, to należy dokonać niezwłocznej inspekcji opony. Jazda na oponie z zawyżonym ciśnieniem mogła doprowadzić do uszkodzenia bieżnika lub rozerwania karkasu opony.

Dodatkowe informacje