Dlaczego należy sprawdzać ciśnienie w oponach?

Prawidłowe ciśnienie w oponach to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa kierowcy, pasażerów i przewożonych towarów, ale również znaczne oszczędności. Częste dokonywanie kontroli ciśnienia w oponach może przyczynić się do wykrycia nietypowych strat spowodowanych na przykład uszkodzonym wentylem opony i zabezpieczyć oponę przed jej nieodwracalnym uszkodzeniem wynikającym z pracy na niewłaściwym ciśnieniu. Podczas kontroli zalecane jest sprawdzenie ciśnienia we wszystkich kołach wraz z kołem zapasowym. Właściwe ciśnienie znacząco wpływa na maksymalny czas eksploatacji opon.

Zaniżone ciśnienie w oponie

Poruszanie się na oponie posiadającej zaniżone ciśnienie powoduje przegrzewanie się opony, co doprowadza do uszkodzenia jej wewnętrznych elementów. Tego typu uszkodzenia są nieodwracalne i mogą skutkować zniszczeniem opony oraz nagłym spadkiem ciśnienia. Skutki jazdy na oponie z zaniżonym ciśnieniem mogą być początkowo niewidoczne i ujawnić się dopiero po napompowaniu opony do właściwego ciśnienia. Zaniżone ciśnienie znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia aquaplaningu. Aquaplaning to zjawisko występujące, kiedy pomiędzy powierzchnią opony, a podłożem dochodzi do powstania utrzymującej się warstwy wody. Bieżnik nie może efektywnie odprowadzić nadmiaru wody, czego konsekwencją jest utrata przyczepności i kontroli nad pojazdem.

Zawyżone ciśnienie w oponie

Jazda z zawyżonym ciśnieniem w kołach prowadzi do przedwczesnego i nieregularnego zużycia ogumienia. Skutkiem tego jest zmniejszenie odporności opon na uderzenia, uszkodzenia bieżnika i rozerwania karkasu. Producent każdego pojazdu informuje jakie jest właściwe ciśnienie w oponie, w zależności od rodzaju ogumienia i obciążenia pojazdu. Wartość ciśnienia w oponie nie powinna być zawyżana ani zaniżana w stosunku do oryginalnych parametrów podanych przez producenta.

Praca opony z zaniżonym i zawyżonym ciśnieniem
Porównanie warunków pracy opony na źle dostosowanym ciśnieniu.

Jak zabezpieczyć koło przed zmianą ciśnienia?

Najskuteczniejszą, ogólnodostępną formą zabezpieczenia opony przed zmianą ciśnienia jest pompowanie kół azotem.

Wpływ ciśnienia na żywotność opon

Prawidłowe ciśnienie w oponach znacząco wpływa na maksymalną długość eksploatacji opon. Użytkowanie ogumienia z niewłaściwie dostosowanym ciśnieniem może w krótkim czasie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w konstrukcji opony, a także przyczynić się do zagrożenia bezpieczeństwa kierowcy i jego pasażerów.

Zaniżone ciśnienie w oponach

  • Negatywnie wpływa na zachowanie pojazdu i bezpieczeństwo jazdy.
  • Obniża wytrzymałość karkasu, a co za tym idzie możliwość bieżnikowania opony.
  • Zwiększa opory toczenia opony, co skutkuje powiększonym zużyciem paliwa.

W przypadku samochodów ciężarowych jazda na oponach posiadających zaniżone ciśnienie o 1,5 bara jest równa utracie 10% wartości maksymalnego możliwego przebiegu.* Im niższe ciśnienie (w stosunku do zalecanych wartości) tym maksymalny możliwy przebieg opony jest niższy.

Zawyżone ciśnienie w oponach

  • Negatywnie wpływa na komfort jazdy.
  • Zmniejsza przyczepność opon.
  • Skraca żywotność ogumienia (w szczególności opon zamontowanych na osiach napędowych).
Wykres stosunku ciśnienia w oponach do maksymalnego przebiegu
Stosunek ciśnienia opony do czasu eksploatacji ogumienia. Ciśnienie zaniżone lub zawyżone o 20% swoich zalecanych wartości powoduje spadek maksymalnego przebiegu opony o około 18%.

Ciśnienie w oponie, a zużycie paliwa

Źle dostosowane ciśnienie w oponie wpływa na poziom zużycia paliwa przez pojazd w podobny sposób jak na żywotność opony. Im większa różnica pomiędzy wartością zalecaną a posiadaną, tym większe zużycie paliwa danego pojazdu. Ciśnienie obniżone o 1,5 bara od wartości zalecanej powoduje wzrost zużycia paliwa o 1%*.

Nowe opony wyposażone są w specjalne etykiety opon, na których znajduje się oznaczenie klasy opony określające poziom zużycia paliwa.

Europejska etykieta opon informująca o wpływie na zużycie paliwa.
Wskaźnik wpływu opony na zużycie paliwa przez pojazd umieszczony na europejskiej etykiecie opony.

Dodatkowe informacje


* dane mierzone na oponach z ciśnieniem 7,5 bara w stosunku do zalecanych 9 barów.