Prawidłowe ciśnienie w oponach – wpływ ciśnienia na zużycie paliwa, trwałość i długość eksploatacji ogumienia

 • Ocena: 7,29
 • Liczba głosów: 99
 • Liczba komentarzy: 1
Wpływ temperatury na ciśnienie w oponach.

Prawidłowe ciśnienie w oponach – streszczenie pierwszej części

 1. Ciśnienie w oponach ulega zmianie na skutek rozszerzalności powietrza w różnych temperaturach.
 2. Opony rozgrzane (na przykład w skutek długiej jazdy) cechują się znacznie zawyżonym ciśnieniem.
 3. Pompowanie kół azotem jest tanim zabiegiem, który może uchronić przed niekontrolowaną zmianą ciśnienia i nieregularnym, przedwczesnym zużyciem opon.
 4. Odpowiednio często kontrolowane ciśnienie w oponach może przyczynić się do wydłużenia czasu eksploatacji ogumienia.
 5. Ciśnienie należy zawsze mierzyć i regulować na zimnych oponach, przy użyciu certyfikowanego sprzętu, który zagwarantuje poprawność dokonanych pomiarów.
 6. Opony pompowane powyżej 3,5 atmosfery obowiązkowo należy pompować w specjalnych klatkach ochronnych, zabezpieczających przed niekontrolowanym wybuchem opony.

Link do poprzedniej części artykułu: Właściwe ciśnienie w oponach – kontrola i pomiary, pompowanie kół azotem, jazda na zawyżonym i zaniżonym ciśnieniu.

Wpływ ciśnienia na żywotność opon

Prawidłowe ciśnienie w oponach znacząco wpływa na maksymalną długość eksploatacji opon. Użytkowanie ogumienia z niewłaściwie dostosowanym ciśnieniem może w krótkim czasie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w konstrukcji opony, a także przyczynić się do zagrożenia bezpieczeństwa kierowcy i jego pasażerów.

 1. Zaniżone ciśnienie w oponach:
  • negatywnie wpływa na zachowanie pojazdu i bezpieczeństwo jazdy,
  • obniża wytrzymałość karkasu, a co za tym idzie możliwość bieżnikowania opony,
  • zwiększa opory toczenia opony, co skutkuje powiększonym zużyciem paliwa.

W przypadku samochodów ciężarowych jazda na oponach posiadających zaniżone ciśnienie o 1,5 bara jest równa utracie 10% wartości maksymalnego możliwego przebiegu.* Im niższe ciśnienie, w stosunku do zalecanych wartości tym maksymalny możliwy przebieg opony jest niższy.

 1. Zawyżone ciśnienie w oponach:
  • negatywnie wpływa na komfort jazdy,
  • zmniejsza przyczepność opon,
  • skraca żywotność ogumienia (w szczególności opon zamontowanych na osiach napędowych).
Ciśnienie w oponach a ich żywotność.

Stosunek ciśnienia opony do czasu eksploatacji ogumienia. Ciśnienie zaniżone lub zawyżone o 20% swoich zalecanych wartości powoduje spadek maksymalnego przebiegu opony o około 18%.

Ciśnienie w oponie, a zużycie paliwa

Źle dostosowane ciśnienie w oponie wpływa na poziom zużycia paliwa przez pojazd w podobny sposób jak na żywotność opony. Im większa różnica pomiędzy wartością zalecaną a posiadaną, tym większe zużycie paliwa danego pojazdu. Ciśnienie obniżone o 1,5 bara od wartości zalecanej powoduje wzrost zużycia paliwa o 1%*.

Nowe opony wyposażone są w specjalne etykiety opon, na których znajduje się oznaczenie klasy opony określające poziom zużycia paliwa.

Etykieta opon informująca o wpływie na zużycie paliwa.

Wskaźnik wpływu opony na zużycie paliwa przez pojazd umieszczony na nowej europejskiej etykiecie opony.

Sposoby postępowania z oponami, które były eksploatowane z niewłaściwym ciśnieniem

Właściwe ciśnienie w oponach zależy między innymi od: rozmiaru opony, sposobu użytkowania, charakterystyki pojazdu oraz pozycji opony na osi. Dopasowanie odpowiedniego ciśnienia jest konieczne do prawidłowego użytkowania opon. Ciśnienie zawsze należy mierzyć na zimnych oponach i z zachowaniem wszystkich zaleceń dotyczących pomiaru. Jeżeli ciśnienie, pomimo zastosowania się do wszystkich zasad poprawnej kontroli, jest inne niż zalecane, konieczne jest jego jak najszybsze dostosowanie do prawidłowych wartości. Nie należy użytkować opon, z niewłaściwie dostosowanym ciśnieniem.

Poniżej przedstawione zostały zasady postępowania z oponami, które użytkowane były przez znaczny okres z niewłaściwie dopasowanym ciśnieniem. Zaprezentowane rozwiązania dotyczą opon, w których nominalne ciśnienie osiąga od 6 do 10 barów. Dla opon charakteryzujących się innym ciśnieniem poniższe proporcje mogą być odmienne.

 1. Dłuższa eksploatacja opon na zaniżonym ciśnieniu:
  • Jeżeli różnica ciśnienia pomiędzy wartością zmierzoną, a zalecaną mieści się w przedziale od 0,3 do 0,5 bara, należy jak najszybciej dostosować ciśnienie do prawidłowego poziomu. W tym przypadku zaniżone ciśnienie w oponach nie powinno spowodować większych uszkodzeń i użytkownik pojazdu może kontynuować jazdę.
  • Jeżeli różnica ciśnienia pomiędzy wartością zmierzoną, a zalecaną mieści się w przedziale od 0,6 do 1 bara zaleca się jak najszybsze dostosowanie ciśnienia do prawidłowego poziomu oraz inspekcję całego koła i obręczy w celu wykrycia niepożądanych zmian w konstrukcji opony. Prawdopodobieństwo wystąpienia zmian zależy od czasu eksploatacji opon oraz sposobie ich użytkowania.
  • Jeżeli różnica ciśnienia pomiędzy wartością zmierzoną, a zalecaną jest większa niż 1 bar, konieczny jest demontaż opon w celu dokładniejszego przeprowadzenia ich inspekcji przez odpowiednio certyfikowanego pracownika wulkanizacji. Jeżeli opona zamontowana jest w układzie bliźniaczym, należy również zdemontować i skontrolować sąsiednią oponę. Odpowiednio szybkie wykrycie nieprawidłowości może ochronić opony przed trwałym zniszczeniem.
Zaniżone ciśnienie w oponach.

Długotrwała jazda na oponach o zaniżonym ciśnieniu nieodwracalnie niszczy ich wewnętrzną strukturę.

 1. Dłuższa eksploatacja opon na zawyżonym ciśnieniu:
  • Jeżeli różnica ciśnienia pomiędzy wartością zmierzoną, a zalecaną jest większa niż 0,6 bara, zalecane jest niezwłoczne dostosowanie ciśnienia do nominalnych wartości.
  • Jeżeli różnica ciśnienia pomiędzy wartością zmierzoną, a zalecaną znacząco przekracza 0,6 bara, należy dokonać niezwłocznej inspekcji opony. Jazda na oponie z zawyżonym ciśnieniem mogła doprowadzić do uszkodzenia bieżnika lub rozerwania karkasu opony.

Gdzie sprawdzić jakie ciśnienie powinienem posiadać w kołach?

Wartość ciśnienia jaką powinno się posiadać w kołach jest naklejana przez producenta na drzwiach kierowcy samochodu, bądź na klapce od wlewu paliwa. Jeżeli pojazd nie posiada fabrycznej nalepki w wymienionych miejscach, ani w dokumentach dostarczonych wraz z zakupem pojazdu, należy wzorować się ogólnymi tabelami ciśnień udostępnianymi przez producentów pojazdu. Ciśnienie w oponach najczęściej podawane jest w barach (bar), kilopascalach (kPa) lub w atmosferach (atm).

1 bar = 100 kPa = 0,98692 atm

Klikając tutaj przejdziesz do artykułu z tabelami ciśnień dla samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep, autokarów i autobusów.

Zasady bezpiecznego pompowania opon

 • Zawsze wykonuj pomiary ciśnienia na zimnych oponach.
 • Używaj tylko sprawnych, legalizowanych manometrów.
 • Opony powyżej 3,5 bara zawsze pompuj tylko w odpowiednio przystosowanej klatce bezpieczeństwa. Jeżeli nie jesteś w posiadaniu specjalnej klatki ochronnej ustaw oponę na wolnej przestrzeni i dokonuj pompowania za pomocą kilkumetrowego wężyka. W przypadku opon charakteryzujących się niskim ciśnieniem (opon osobowych) możesz zrezygnować ze specjalnej klatki bezpieczeństwa, ale pamiętaj o zachowaniu ostrożności.
 • Stosuj zasadę przepompowywania. Podczas pompowania opony napompuj ją ponad nominalne ciśnienie, w celu kontrolnego sprawdzenia jej wytrzymałości. Następnie obniż ciśnienie w pompowanym kole do poprawnej wartości przeznaczonej dla danej opony. Dzięki stosowaniu metody przepompowywania kół użytkownik zyskuje większą pewność, że opona nie pęknie podczas odłączania manometru lub montażu koła na pojeździe. Wybuch opony może spowodować poważne zagrożenie bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu eksplozji.
 • Montując oponę na obręczy wieloelementowej pamiętaj, aby sprawdzić czy wszystkie jej części są prawidłowo zamontowane. Należy oprzeć oponę z felgą o ścianę (pierścieniem w stronę ściany), napompować wstępnie oponę do ciśnienia 1,5 bara i skontrolować stan opony – jej wycentrowanie względem ryski centrującej. Dla bezpieczeństwa i poprawności montażu, zabieg ten powinna wykonywać tylko odpowiednio przeszkolona osoba.
 • Osoby znajdujące się w pobliżu pompowanej opony powinny ustawiać się zawsze na przedłużeniu bieżnika koła, w odległości minimum 3 metrów. Nawet klatka bezpieczeństwa nie zapewni stuprocentowej ochrony przed niebezpieczeństwem i możliwymi odłamkami.
 • Jeżeli opona ma jakiekolwiek oznaki uszkodzenia wynikające z eksploatacji na zbyt niskim ciśnieniu, nie wolno jej pompować bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą. Opony tego rodzaju cechują się dużym prawdopodobieństwem wystrzału podczas pompowania.
 • Pamiętaj o kontroli ciśnienia w kole zapasowym. Nigdy nie wiesz, kiedy może ono okazać Ci się potrzebne.
 • Opony z deflektorem Antisplash należy montować tak, aby deflektor znajdował się na zewnątrz pojazdu.
 • Pamiętaj, że ciśnienie w zamontowanej oponie należy ponownie sprawdzić po przejechaniu kilku kilometrów i po upłynięciu 24 godzin od montażu.

* dane mierzone na oponach z ciśnieniem 7,5 bara w stosunku do zalecanych 9 barów.

← Poprzedni artykół

Następny artykół →

Komentarze: 1

 1. Emil

  23 kwietnia 2015 o 19:01

  Jak raz zniszczyłem oponę jeżdżąc na zaniżonym ciśnieniu, to się nauczyłem sprawdzać ciśnienie przed i po każdej długiej trasie. Teraz to już nawyk. Więcej problemów ze zmianą opony na trasie, niż z oddaniem auta do szybkiej kontroli.

  Odpowiedz

Komentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *