Prawidłowe ciśnienie w oponach

Opona to nie tylko część samochodu, ale przede wszystkim jedyny element zapewniający kontakt pojazdu z podłożem, mający kluczowe znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa kierowcy oraz przewożonych towarów i pasażerów. Właściwe ciśnienie w oponie jest podstawą do osiągnięcia optymalnych osiągów każdego pojazdu. Ciśnienie w oponach powinno być dopasowane zarówno do rodzaju używanego ogumienia, jak i obciążenia pojazdu. Każdy z producentów pojazdów podaje w dokumentacji wartości ciśnienia dla każdej swojej opony w zależności od pory roku (lato, zima) oraz posiadanego obciążenia. Wartość ciśnienia może być, i często jest, odmienna dla różnych osi pojazdu.

Nieprawidłowe ciśnienie w oponach

Jazda na oponach z nieprawidłowym ciśnieniem prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń opony i zagrożeniu bezpieczeństwa kierowcy, pasażerów i przewożonych towarów.

Gdzie sprawdzić, jakie ciśnienie powinno być w kołach?

Wartość ciśnienia jaką powinno się posiadać w kołach jest naklejana przez producenta na drzwiach kierowcy samochodu, bądź na klapce od wlewu paliwa. Jeżeli pojazd nie posiada fabrycznej nalepki w wymienionych miejscach, ani w dokumentach dostarczonych wraz z zakupem pojazdu, należy wzorować się ogólnymi tabelami ciśnień udostępnianymi przez producentów pojazdu. Ciśnienie w oponach najczęściej podawane jest w barach (bar), kilopascalach (kPa) lub w atmosferach (atm).

1 bar = 100 kPa = 0,98692 atm

Kontrola ciśnienia w oponach i zasady bezpiecznego pompowania

Właściwe ciśnienie w oponach jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo oraz prawidłowe osiągi ogumienia. Odpowiednio dobrane ciśnienie znacząco wpływa na komfort jazdy, opory toczenia, możliwości bieżnikowania oraz odporność na uszkodzenia. Ciśnienie zawyżone lub zaniżone w stosunku do zalecanego o dziesiętne części bara lub kilkadziesiąt kPA może znacząco wpłynąć na czas reakcji mechanicznej, jak i na trwałość i osiągi ogumienia.

Ciśnienie w oponach należy systematycznie sprawdzać stosując się do poniższych zasad:

 • Kontrolę ciśnienia należy wykonywać odpowiednim, spełniającym normy sprzętem, będącym w nienagannym stanie technicznym. Manometr powinien być regularnie sprawdzany pod kątem dokładności pomiarów. Pomiar ciśnienia sprzętem bez odpowiednich certyfikatów może generować błędy.
 • Ciśnienie należy zawsze mierzyć i regulować na zimnych oponach, czyli po przejechaniu nie więcej niż 5-10 km przy małej prędkości lub po upłynięciu 3-4 godzin od zakończenia pracy opony. Oczekiwanie kilku godzin ma na celu umożliwienie ostygnięcia rozgrzanej opony i powrót ciśnienia do nominalnych wartości.
 • Ciśnienie w zamontowanej oponie należy ponownie sprawdzić po 24 godzinach od montażu. Wartość ciśnienia nie powinna spaść o więcej niż 5% w stosunku od ciśnienia początkowego.
 • Nie wolno zmniejszać ciśnienia w mocno rozgrzanej oponie, nawet w przypadku wyniku pomiaru wskazującego na zawyżone ciśnienie. W takim przypadku należy spróbować określić przyczynę powstawania zawyżonego ciśnienia (na przykład przegrzanie ogumienia podczas jazdy, częste lub długie hamowanie, nadmierne obciążenie lub usterka ciśnieniomierza).
 • Opony ciężarowe, wielkogabarytowe oraz opony powyżej 3,5 atmosfer należy pompować w specjalnie przystosowanych do tego klatkach ochronnych. Siła wybuchu takiej opony może wyrzucić człowieka nawet na wysokość 4 metrów w powietrze. Jeżeli nie jesteś w posiadaniu specjalnej klatki ochronnej ustaw oponę na wolnej przestrzeni i dokonuj pompowania za pomocą kilkumetrowego wężyka. Stosowanie powyższej reguły nie obowiązuje dla opon samochodów osobowych, jednakże również w tym przypadku zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności.
 • Stosuj zasadę przepompowywania. Podczas pompowania opony napompuj ją ponad nominalne ciśnienie, w celu kontrolnego sprawdzenia jej wytrzymałości. Następnie obniż ciśnienie w pompowanym kole do poprawnej wartości. Dzięki stosowaniu metody przepompowywania kół zyskujemy większą pewność, że opona nie pęknie podczas odłączania manometru lub montażu koła na pojeździe. Wybuch opony (zwłaszcza opon ciężarowych, wielkogabarytowych oraz opon powyżej 3,5 atmosfer) może spowodować poważne zagrożenie bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu eksplozji.
 • Montując oponę na obręczy wieloelementowej pamiętaj, aby sprawdzić czy wszystkie jej części są prawidłowo zamontowane. Należy oprzeć oponę z felgą o ścianę (pierścieniem w stronę ściany), napompować wstępnie oponę do ciśnienia 1,5 bara i skontrolować stan opony – jej wycentrowanie względem ryski centrującej. Dla bezpieczeństwa i poprawności montażu, zabieg ten powinna wykonywać tylko odpowiednio przeszkolona osoba.
 • Osoby znajdujące się w pobliżu pompowanej opony powinny ustawiać się zawsze na przedłużeniu bieżnika opony, w odległości minimum 3 metrów. Nawet klatka bezpieczeństwa nie zapewni stuprocentowej ochrony przed niebezpieczeństwem i możliwymi odłamkami.
 • Jeżeli opona ma jakiekolwiek oznaki uszkodzenia wynikające z eksploatacji na zbyt niskim ciśnieniu, nie wolno jej pompować bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą. Opony tego rodzaju cechują się dużym prawdopodobieństwem wystrzału podczas pompowania.
 • Pamiętaj o kontroli ciśnienia w kole zapasowym. Nigdy nie wiesz, kiedy może ono okazać Ci się potrzebne.
 • Opony z deflektorem Antisplash należy montować tak, aby deflektor znajdował się na zewnątrz pojazdu.
 • Pompuj koła azotem. Azot jest gazem, który rozszerza się w dużo wyższych i kurczy w odpowiednio dużo niższych temperaturach niż standardowe powietrze.

Wybuch opon ciężarowych i wielkogabarytowych

Dodatkowe informacje