Odpowiednio dopasowane ciśnienie znacząco wpływa na długość eksploatacji opon oraz poziom zużycia paliwa przez pojazd. Tabela ciśnień pozwala dobrać prawidłową ilość powietrza do opony, pojazdu i jego obciążenia. Opony użytkowane z nieodpowiednio dostosowanym ciśnieniem mogą ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu, spowodować zniszczenie całego koła lub wybranych części pojazdu. Koła i opony, dla których podejrzewa się dłuższą eksploatacje na zawyżonym lub zaniżonym ciśnieniu powinny przejść inspekcję przez certyfikowanego wulkanizatora, który oceni stopień uszkodzenia i możliwości dalszego użytkowania ogumienia.

Tabela ciśnień dla pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep

Przedstawiona poniżej tabela ciśnień dotyczy tylko uniwersalnych wartości ciśnienia w oponie ciężarowej. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanego ciśnienia znajdują się na oponie i/lub w książeczce serwisowej pojazdu.

Tabela ciśnień dla pojazdów ciężarowych
Uniwersalne, zalecane wartości ciśnienia w oponach dla pojazdów ciężarowych.
Tabela ciśnień dla pojazdów ciężarowych
Uniwersalne, zalecane wartości ciśnienia w oponach dla pojazdów ciężarowych.
Tabela ciśnień dla pojazdów ciężarowych
Uniwersalne, zalecane wartości ciśnienia w oponach dla pojazdów ciężarowych.

Oznaczenia:
1 – Ciągniki siodłowe wg norm EWG,
P – Układ pojedynczy,
B – Układ bliźniaczy,
PK – Przednie koło,
TK – Tylne koło,
* Przy montażu opony na osi prowadzącej: nacisk na oś = ciśnienie. Przykład: 7,5 ton = 7,5 bara, 8 ton = 8 barów,
** Dla osi tylnych, w innym wypadku 9,0 barów,
*** Przy montażu na osi pojedynczej: 7,1 ton = 8,5 bara,
**** Przy montażu na osi pojedynczej: 7,5 ton = 8,5 bara.

Tabela ciśnień dla autobusów i autokarów

Przedstawiona poniżej tabela ciśnień dotyczy tylko uniwersalnych wartości ciśnienia w oponie autobusu i autokaru. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanego ciśnienia znajdują się na oponie i/lub w książeczce serwisowej pojazdu.

Tabela ciśnień dla autokarów i autobusów
Uniwersalne, zalecane wartości ciśnienia w oponach dla autokarów i autobusów.

Oznaczenia:
P – Układ pojedynczy,
B – Układ bliźniaczy,
PK – Przednie koło,
TK – Tylnie koło.

Tabela ciśnień dla opon marki Goodyear przeznaczonych dla samochodów ciężarowych, traktorów i autobusów

Dodatkowe informacje