Przebiciu uległa opona radialna, wielkogabarytowa marki Goodyear. W wyniki przebicia uszkodzony został bok opony oraz naruszone zostały płótna krzyżowe. Opona została demontowana podczas serwisu mobilnego, a następnie przywieziona przez naszych pracowników do serwisu. Uszkodzenie zostało oczyszczone i przygotowane do wklejenia łaty naprawczej. Po obróbce cieplnej bok opony przywrócono do swojego oryginalnego kształtu. Na koniec opona została dostarczona do zakładu zleceniodawcy i zamontowana na wskazanym wozidle.

Przebicie boczne opony Goodyear