Odbyte przez nas szkolenia, zdobyte certyfikaty i umiejętności. Nasze kompetencje dotyczące napraw opon i obsługiwania specjalistycznych maszyn. Nasze nagrody i wyróżnienia.