Metalowy kolec przebił oponę ciężarową Goodyear Marathon uszkadzając jej czoło. Uszkodzenie nastąpiło podczas transportu zaopatrzenia. Opona wymagała usunięcia materiału, który spowodował uszkodzenie, naprawy wewnętrznej części opony oraz odtworzenia bieżnika. Uszkodzoną oponę dostarczył do warsztatu kierowca wraz z krótkim opisem zdarzenia. Oponę naprawiono i zamontowano ponownie na pojeździe.