Jak uzyskać długi przebieg opon?

 • Każda opona posiada swoje oryginalne przeznaczenie. Nigdy nie należy użytkować ogumienia w warunkach wykraczających poza ich nominalne charakterystyki określone w specyfikacji technicznej oraz przepisach prawnych danego kraju. Opony przeznaczone do ruchu miejskiego nie są dostosowane do transportu długodystansowego. Opony off-road nie powinny być stosowane na drogach szosowych.
 • Aby uzyskać maksymalny możliwy przebieg opon, ogumienie powinno być zawsze dobierane do warunków, w jakich będzie dana opona pracować. Opony użytkowane w warunkach wykraczających poza otrzymaną homologację zużywają swój bieżnik znacznie szybciej niż opony dostosowane do danego typu pracy. Niewłaściwa eksploatacja opon lub użytkowanie nieodpowiednio dopasowanych opon może doprowadzić do przedwczesnego zużycia lub zmęczenia niektórych elementów mechanicznych pojazdu.
 • Zmiany lub nieprawidłowości w zakresie geometrii pojazdu mogą znacząco wpływać na osiągi, zachowanie i maksymalny przebieg opon. Opony pracujące na niewłaściwie dostosowanej geometrii kół nierównomiernie zużywają swój bieżnik.
 • Niepoprawna eksploatacja opon znacząco zwiększa zużycie paliwa.
 • Opony eksploatowane na niewłaściwym ciśnieniu nieodwracalnie niszczą wewnętrzną budowę ogumienia i dyskwalifikują oponę z możliwości dalszego użytkowania, bieżnikowania i pogłębiania bieżnika.
 • Z powodu możliwości występowania dużego zróżnicowania w eksploatacji poszczególnych opon, należy pamiętać o systematycznych kontrolach w serwisach wulkanizacyjnych. Częstą przyczyną wypadków samochodowych jest brak systematycznej kontroli poprawności siły dokręcenia koła. Każde koło powinno być dokręcone z odpowiednią dla niego siłą, którą mogą zmierzyć tylko specjalnie do tego przystosowane i certyfikowane urządzenia pomiarowe. Istnieją specjalne tabele siły dokręcenia kół dla różnych typów pojazdów i rodzaju ogumienia. Z powodu możliwości wystąpienia zjawiska samoistnego odkręcania się koła, dla bezpieczeństwa i komfortu jazdy, siłę i jakość dokręcenia koła powinno się ponownie sprawdzić po przejechaniu kilku kilometrów i upłynięciu około 24 godzin od momentu ostatniego montażu. Aby uzyskać maksymalny możliwy przebieg opon ogumienie należy kontrolować przed (i po) każdą długodystansową ekspedycją.

Właściwa eksploatacja opon ciężarowych

Zużycie opon

 • Podczas jazdy w ruchu prawostronnym opona znajdująca się po lewej stronie osi prowadzącej zużywa się znacznie szybciej od opony znajdującej się po jej prawej stronie.
 • Z powodu pochylenia drogi i licznych skrzyżowań o ruchu okrężnym zewnętrzny bark prawej opony na przedniej osi zużywa się znacznie szybciej niż jego lewy odpowiednik.

Przeciwdziałanie zużyciu opon

Aby zachować bezpieczeństwo, uzyskać maksymalny możliwy przebieg opon i możliwie w największym stopniu przeciwdziałać powyższym, najczęstszym przyczynom przedwczesnej eksploatacji opon zaleca się:

 • Zmieniać pozycję opon na osi przy zużyciu bieżnika wynoszącym około 50%. W celu uniknięcia dużego zróżnicowania zużycia bieżnika możliwe jest również wykonywanie zamiany trzykrotnie przy zużyciu wynoszącym około 25%, 50% i 75%.
 • Systematycznie zamieniać miejscami prawą i lewą oponę na jednej osi, wraz z obrotem zewnętrznej opony na obręczy.
 • Często kontrolować ogumienie. Godzinna kontrola w serwisie wulkanizacyjnym jest tańsza niż kilkugodzinny przestój pojazdu na trasie, zakup nowych opon lub koszt naprawy istniejących.

Jak zwiększyć maksymalny przebieg opon

 • Aby zwiększyć maksymalny możliwy przebieg opon zaleca się dokonywać zabiegów pogłębiania bieżnika przy pozostałym zużyciu bieżnika wynoszącym od 2 do 4 mm grubości (zużycie opony w około 80%). Zabiegi pogłębiania bieżnika zwiększają maksymalny możliwy przebieg opony o kolejne 25%.
 • Po wyeksploatowaniu opony, która już raz poddana była zabiegom pogłębiania bieżnika, należy oddać oponę do bieżnikowania. Zabieg bieżnikowania opon przywróci jej maksymalny przebieg kosztem połowy ceny nowej opony. Opona zyskuje kolejne 100% przebiegu.
 • Ostatnim możliwym krokiem jest dokonanie drugiego zabiegu pogłębiania bieżnika na oponie bieżnikowanej. Tym sposobem opona zyskuje kolejne 25% swojego przebiegu.
 • Tylko opony, które były prawidłowo eksploatowane nadają się do zabiegów pogłębiania i bieżnikowania opon.

Na przedstawionym poniżej schemacie zaprezentowany został cykl poprawnej eksploatacji ogumienia, w celu uzyskania maksymalnego możliwego przebiegu.

Maksymalny przebieg opon
Wykres maksymalnego możliwego przebiegu opony, która była poprawnie eksploatowana oraz poddawana zabiegom bieżnikowania i pogłębiania bieżnika.

Eksploatacja opon ciężarowych w naczepach trzyosiowych

Zużycie opon

 • W wyniku występowania znacznego poślizgu bocznego stopień zużycia opon na trzech osiach naczepy nie jest identyczny. Trzecia oś jest zawsze najbardziej narażona na poślizgi boczne, czego konsekwencją jest najszybsze zużywanie opon zamontowanych na tej osi.
 • Druga oś nie jest poddawana żadnym naprężeniom (brak poślizgu bocznego), a zatem opony zamontowane w tej pozycji będą się najwolniej zużywać.
 • Opony pierwszej osi poddawane są poślizgowi bocznemu w mniejszym stopniu niż opony zamontowane na trzeciej osi, tak więc szybkość ich zużycia mieści się pomiędzy szybkością zużycia opon osi drugiej i trzeciej.

Przeciwdziałanie zużyciu opon

Aby zrównoważyć eksploatacje opon, należy zamieniać opony miejscami oraz systematycznie obracać je na obręczy.

Pogłębianie bieżnika opon ciężarowych w naczepach trzyosiowych

Montaż opon cechujących się pogłębianym bieżnikiem dozwolony jest tylko na osi pierwszej i drugiej. Montaż opon z pogłębianym bieżnikiem niezalecany jest dla trzeciej osi pojazdu. Wielu producentów opon również odradza (nie zakazuje) montażu opon z pogłębianym bieżnikiem na pierwszej osi.

Dodatkowe informacje