Europejskie etykiety opon – nowy standard oznaczania opon

Od 1 listopada 2012 roku wszystkie opony sprzedawane na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej (w tym Polski) mają obowiązek być zaopatrzone w nowego rodzaju etykiety informacyjne. Każda z etykiet posiada zestaw informacji dotyczących wydajności opony pod względem zużycia paliwa, przyczepności na mokrej nawierzchni oraz poziomu generowanego hałasu. Etykiety opon mają za zadanie ułatwić użytkownikom docelowym porównywanie opon w różnych kategoriach. Obowiązkiem zarówno producenta jak i dealera jest dopilnowanie, aby europejskie etykiety opon były przyklejone na oponie w sposób przejrzysty i czytelny dla odbiorcy.

Europejska etykieta opon
Przykład nowej europejskiej etykiety opon obowiązującej na terenie całej Unii Europejskiej.

Oznaczenia na europejskich etykietach opon

Poszczególne oznaczenia zostały wprowadzone, aby ułatwić odbiorcom docelowym porównanie opon w różnych kategoriach, niezależnie od narodowości i umiejętności posługiwania się językiem w danym kraju. Nowe europejskie etykiety opon zawierają następujące informacje:

  1. wpływ opony na zużycie paliwa,
  2. współczynnik przyczepności opony na mokrej nawierzchni,
  3. poziom generowanego hałasu przez oponę.

Wpływ opony na zużycie paliwa

Etykieta informująca o wpływie opony na zużycie paliwa
Nowa europejska etykieta z wskaźnikiem wpływu opony na zużycie paliwa.

Poprawnie dobrane opony pozwalają zmniejszyć zużycie paliwa przez pojazd nawet o 20%. Odpowiedni dobór ogumienia do pojazdu pozwala ograniczyć opory toczenia opon i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla (CO2). Tłumacząc prościej: opony zapewniające większą oszczędność paliwa można wprawić w ruch przy mniejszym nakładzie energii. Przekłada się to na mniejsze zapotrzebowanie na paliwo przez pojazd i obniżenie strat energii w skutek sił tarcia i produkcji ciepła. Opony tego rodzaju nazywamy oponami o niskich oporach toczenia. Wartość współczynnika oporu toczenia opony jest mierzona na specjalnej maszynie symulacyjnej i decyduje o klasie efektywności energetycznej danej opony.

Porównanie oszczędności paliwa w oponach klasy A i G
Porównanie klasy A i G opon pod względem wpływu na spalanie paliwa.

Poszczególne opony klasyfikowane są w przedziale oznaczeń A-G. Opony oznaczone wartością A (kolor zielony) są oponami o najwyższej klasie oszczędności paliwa. Opony oznaczone wartością G (kolor czerwony) są oponami o najniższej klasie oszczędności paliwa. Klasa oznaczeń D nie obowiązuje dla samochodów osobowych. Różnica pomiędzy klasami A i G oznacza zużycie paliwa niższe nawet o 7,5% dla samochodów osobowych, czyli na każde 1000 przejechanych kilometrów zaoszczędzamy około 6 litrów paliwa. W przypadku samochodów ciężarowych różnica w zużyciu paliwa pomiędzy współczynnikami A i G może wynieść nawet do 20%.

Współczynnik przyczepności opony na mokrej nawierzchni

Etykieta informująca o przyczepności opony na mokrej nawierzchni
Nowa europejska etykieta z wskaźnikiem przyczepności opony na mokrej nawierzchni.

Hamowanie na mokrej nawierzchni jest kluczową cechą wpływającą na bezpieczeństwo podróży. Wartość mierzona jest w metrach od momentu rozpoczęcia manewru hamowania (80 km/h) do uzyskania prędkości na poziomie 20 km/h w pojeździe wyposażonym w system ABS. Wskaźnik określa zdolność przylegania opony do jezdni pokrytej warstwą wody.

Porównanie przyczepności opon w klasach A i G
Porównanie klas A i G opon pod względem drogi hamowania na mokrej nawierzchni.

Poszczególne opony klasyfikowane są w przedziale oznaczeń A-G. Opony oznaczone wartością A (kolor zielony) są oponami o najwyższej klasie przyczepności do mokrej nawierzchni. Opony oznaczone wartością G (kolor czerwony) są oponami o najniższej klasie przyczepności. Klasy oznaczeń D i G nie obowiązują dla samochodów osobowych. Różnica pomiędzy kolejnymi kategoriami parametru oznacza skrócenie lub wydłużenie dystansu hamowania pojazdu jadącego z prędkością 80km/h o długość od 3 do 6 metrów. Oznacza to iż różnica pomiędzy oponami w kategorii A i H może wynieść nawet 18 metrów długości hamowania (30%) dla samochodów osobowych. Wartość współczynnika przyczepności opony do mokrej nawierzchni mierzona jest w warunkach określonych specjalnym regulaminem (określona prędkość, charakterystyka toru, grubość warstwy wody, temperatura).

Poziom generowanego hałasu przez oponę

Etykieta informująca poziomie hałasu generowanego przez oponę
Nowa europejska etykieta z wskaźnikiem poziomu hałasu generowanego przez oponę.

Podczas pracy każda opona generuje określony poziom hałasu zwany hałasem zewnętrznym. Wartość emitowanego hałasu przez oponę mierzona jest w decybelach. Poziom hałasu dzielony jest na 3 kategorie i oznaczany jest na etykiecie za pomocą określonej liczby czarnych pasków. Im więcej czarnych pasków na symbolu etykiety, tym głośniejsza jest opona. Potrójny, czarny pasek narysowany na etykiecie oznacza oponę generującą hałas na poziomie odpowiadającym obecnie obowiązującym normą (najwyższy dopuszczalny hałas). Podwójny czarny pasek narysowany na etykiecie oznacza oponę generującą hałas na poziomie odpowiadającym przyszłym przepisom europejskim (średnia wartość). Pojedynczy czarny pasek narysowany na etykiecie oznacza oponę o możliwie najniższym poziomie głośności (poniżej 3 dB przyszłego europejskiego standardu). Opona generująca mniej hałasu, jest bardziej przyjazna dla środowiska i osób w pobliżu poruszającego się pojazdu.

Porównanie poziomu hałasu generowanego przez oponę w klasie pierwszej i trzeciej
Porównanie klasy pierwszej i trzeciej opon pod względem poziomu generowanego hałasu.

Poziom generowanego przez ogumienie hałasu jest badany za pomocą mikrofonu umieszczonego przy torze, po którym testowy samochód przejeżdża z prędkością 80 km/h. Wartość mierzonego hałasu przedstawiana jest w skali logarytmicznej (decybele), co oznacza, że wzrost hałasu o 3 dB praktycznie oznacza dwukrotnie większy hałas zewnętrzny opony.

Nowe europejskie etykiety opon
Nowe etykiety europejskie obowiązują dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Unia Europejska systematycznie stara się dążyć do zmniejszenia maksymalnego dopuszczalnego hałasu generowanego przez opony, co ma na celu znaczną redukcję hałasu generowanego w miastach.

Etykiety opon – podsumowanie

Wymuszone unijnymi regulacjami etykiety opon znacznie pomagają w dokonaniu właściwego wyboru ogumienia. Umieszczone na niej parametry umożliwiają porównanie opon w trzech kategoriach: poziom zużycia paliwa, długość hamowania na mokrej nawierzchni i poziom generowanego hałasu. Europejskie etykiety opon są podstawą podczas zakupu nowej opony. Należy jednak jednak pamiętać, iż nie zawierają one kompletnych informacji o oponie. Kupujący nie znajdzie na etykietach informacji na przykład o przyczepności opony na suchej nawierzchni lub na śniegu w przypadku ogumienia zimowego. Niewiele również dowie się o pracy opony podczas ostrych i częstych zakrętów, ani o jej zdolności do odprowadzania wody.

Sposób umieszczania nowych etykiet na oponie
Opony niezawierające nowych etykiet europejskich mogą być produktami niespełniającymi wymogów Unii Europejskiej i zakazanymi w sprzedaży.

Testy opon przeprowadzane w celu uzyskania odpowiedniej etykiety opon realizowane są w podobnych, ale nie identycznych warunkach. Dla przykładu przyczepność opony letniej na mokrej nawierzchni może być testowana przy temperaturze wynoszącej pomiędzy 5 a 35 stopni Celsjusza. Dla opon zimowych są to wartości od 2 do 20 stopni Celsjusza. Zachowanie się mieszanki opony w tak dużej, możliwej rozbieżności może być zupełnie odmienna, co może prowadzić do uzyskania zupełnie skrajnych wyników testów. Producenci opon zawsze dostosowują swoje opony w celu uzyskania najwyższych możliwych wartości w tych trzech kategoriach. Te same opony testowane w nieco odmiennych warunkach mogą osiągnąć znacznie gorsze rezultaty.

Umieszczenie nowych europejskich etykiet opon na półkach sklepowych.
Sposób oznaczania opon nowymi etykietami.

FAQ: Gdzie można znaleźć europejską etykietę opon?

Etykiety opon powinny być naklejone w widocznym miejscu na każdej nowej oponie. W przypadku, gdy opona nie zawiera żadnej etykiety, to po stosowne informacje należy skierować się do odpowiedniego dealera opony lub jej producenta. Sprzedawca opony zobowiązany jest udzielić wszelkich informacji, które powinny znaleźć się na etykiecie. Opony niezawierające nowego rodzaju etykiety mogą być produktem składowanym przez kilka lat, niespełniającym obowiązujących standardów Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje