Właściwy dobór opon w samochodach ciężarowych i niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym dopasowaniem opon do pojazdu

 • Ocena: 7,33
 • Liczba głosów: 116
 • Liczba komentarzy: 3
Niebezpieczeństwa związane z wyborem niewłaściwej opony ciężarowej.

Ogólne zasady doboru opon w pojazdach

 • Zakupione opony powinny być zgodne z przepisami i oryginalnym wyposażeniem pojazdu określonym przez jego producenta oraz daną instytucję urzędową (odpowiedni rozmiar, indeksy nośności, indeksy prędkości, budowa opony itp.). Poruszanie się na oponach nieodpowiednio przystosowanych do wymagań producenta i/lub instytucji rządowej może skutkować mandatem, konfiskatą dowodu rejestracyjnego i co najważniejsze zmniejszeniem bezpieczeństwa pasażerów pojazdu. Wiele krajów posiada swoje własne, unikalne restrykcje, które zabraniają poruszania się na oponach konkretnego typu i rodzaju. Na przykład w kilku krajach zabronione jest poruszanie się na oponach z pogłębianym bieżnikiem (w Polsce użytkowanie opon z pogłębianym bieżnikiem zabronione jest tylko dla autobusów o dopuszczalnej prędkości 100 km/h).
 • Przy wyborze opon należy kierować się warunkami, w jakich będą one używane. Właściwy dobór opony do panujących warunków na drodze, pogody czy sposobie użytkowania gwarantuje, że zakupiona opona osiągnie swój maksymalny możliwy przebieg, zapewni lepszą przyczepność na drodze, ograniczy do minimum swój wpływ na zużycie paliwa oraz zapewni bezpieczeństwo jazdy kierowcy i jego pasażerów.
 • Przed stosowaniem ogumienia innego niż oryginalne wyposażenie pojazdu, należy upewnić się, że wybrane opony są zgodne z przepisami, odpowiednie dla danego typu pojazdu oraz zostały dobrane zgodnie z warunkami użytkowania i zaleceniami producenta. W niektórych krajach pojazdy wyposażone w opony inne niż oryginalne mogą zostać dopuszczone do ruchu drogowego tylko za zgodą odpowiedniej instytucji. Nie posiadanie odpowiedniego dokumentu grozi mandatem i utratą dowodu rejestracyjnego pojazdu.
 • Przed zakupem opon używanych, należy dokładnie zweryfikować jakość ogumienia, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa kierowcy oraz sprawdzenia zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Jeśli opony montowane są na jednej osi, to zalecane jest stosowanie opon o jednakowym lub zbliżonym stopniu zużycia bieżnika. W wybranych krajach prawo zabrania użytkownia opon na tej samej osi, które przekraczają maksymalną, ustanowioną różnice w głębokościach bieżnika. Stosowanie opon o niejednakowym zużyciu może utrudnić prowadzenie pojazdu, zmniejszyć przyczepność do nawierzchni i zagrozić bezpieczeństwu kierowcy i jego pasażerów.
 • Z uwagi na przepisy oraz uwarunkowania techniczne na jednej osi należy montować tylko opony o jednakowej rzeźbie bieżnika.

Gorąco zachęcamy do konsultacji z naszym specjalistą w celu odpowiedniego doboru ogumienia do potrzeb i możliwości finansowych firmy. Pomożemy w wyborze zarówno nowych jak i używanych opon. Doradzimy w kwestii jakości opony oraz pomożemy podjąć właściwą, najbardziej opłacalną dla firmy decyzję.

Właściwy dobór opon ciężarowych

Podczas dobierania opon do pojazdu ciężarowego można wyróżnić 3 podstawowe etapy selekcji ogumienia:

 1. Określenie rozmiaru opony:
  • Maksymalny dopuszczalny nacisk pojazdu na oś jest określany przez producenta oraz uregulowany wybranymi przepisami. Wyposażenie osi w opony o większej nośności nie upoważnia do przekroczenia maksymalnego obciążenia, określonego przez przepisy i producenta pojazdu.
  • Ponieważ opona o danym rozmiarze może pasować do różnego typu obręczy (o różnej szerokości), należy zawsze stosować się do normy ETRTO „Standards Manual” (Europejska Organizacja Techniczna ds. Opon i Obręczy) i zaleceń producenta.
  • Montaż opon na niestandardowych obręczach może doprowadzić między innymi do: zniszczenia koła i opony, utworzenia nieregularnego obszaru kontaktu opony z podłożem, obniżenia bezpieczeństwa kierowcy i jego pasażerów, ograniczenia trwałości opony i jej maksymalnego możliwego przebiegu oraz spadku precyzji kierowania pojazdem.
  Oznaczenia opony.

  Dopasowanie odpowiedniego rozmiaru opony ma kluczowe znaczenie podczas zakupu nowej opony.

 2. Określenie właściwego użytkowania opon:
  • Opony znajdujące się na rynku obejmują wiele segmentów ogumienia, z których każdy spełnia inne oczekiwania i wymogi ich użytkowników. Wybierając opony na różne osie, należy zawsze brać pod uwagę zarówno korzyści wynikające ze stosowania danego typu opon, jak również warunki ich użytkowania.
 3. Wybór właściwego wzoru bieżnika
  • Wybierając właściwy wzór bieżnika opony na oś pojazdów ciężarowych należy przestrzegać zasady kodów określających właściwą pozycję opony na pojeździe:
  • Oznaczenie opony uwzględniające położenie opony na osi pojazdu.

   Schemat kodów określający położenie opony na osi pojazdu.

  • Opony oznaczone literą T są opracowane pod kątem montażu na osiach wleczonych, pracujących pod obciążeniem. Opony nie są opracowane ani przystosowane do montażu na osiach prowadzących pojazdów silnikowych.

Niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym doborem opon

 • Podczas jazdy opona o nośności mniejszej niż ładowność pojazdu lub nadmiernie obciążona posiada tendencję do pracy na zawyżonych temperaturach (przegrzewa się). Nadmierna temperatura może doprowadzić do uszkodzenia opony i nagłej utraty ciśnienia. Dodatkowo obszar kontaktu opony z podłożem może nie posiadać odpowiedniego kształtu, co negatywnie będzie wpływać na zachowanie pojazdu, przyczepność opon, drogę hamowania i szybkość zużycia opony. Wysoki stopień zużycia opony może uniemożliwić jej bieżnikowanie. Długość eksploatacji opony może się obniżyć.
 • Podczas jazdy opona o symbolu prędkości mniejszym niż maksymalna prędkość pojazdu będzie się przegrzewać. Zawyżona temperatura może doprowadzić do uszkodzenia opony i nagłej utraty ciśnienia w kole. Wysoki stopień zużycia opony może uniemożliwić jej bieżnikowanie. Żywotność opony może ulec obniżeniu.
 • Opona niewłaściwie dobrana pod kątem warunków użytkowania może się przegrzewać lub ulec zniszczeniu. Opony uniwersalne, używane na autostradach i długich dystansach mają tendencje do przegrzewania się. Opony z wzorem bieżnika opracowanym do jazdy po drogach na długich dystansach, ale użytkowane na nawierzchniach nieutwardzonych zostaną bardzo szybko zniszczone. Wysoki stopień zużycia opony może uniemożliwić jej bieżnikowanie. Długość eksploatacji opony może się obniżyć.
 • Opona nieprzeznaczona na oś prowadzącą lub niedostosowana do warunków użytkowania może, w zależności od stanu drogi i prędkości jazdy, wpływać na zmniejszenie precyzji kierowania pojazdem.
 • Opona, której nie można poprawnie wyważyć nie powinna być użytkowana na osi prowadzącej. Jednolite zachowanie opon jest szczególnie ważne przy osi prowadzącej, która ma bezpośrednie połączenie z kierownicą. Należy wystrzegać się firm, które wyważają opony na celowo zawyżonych dopuszczalnych minimalnych błędach wyważenia. Błąd wyważenia jest parametrem ustawianym przed wyważeniem i określa dopuszczalne możliwe niewyważenie. Im niższy parametr minimalnego błędu, tym lepiej wyważona jest opona.
 • Opony zamontowane na niewłaściwym położeniu w stosunku do swojego nominalnego przeznaczenia mogą cechować się gorszymi osiągami podczas hamowania i prowadzenia pojazdu. Podczas nagłego hamowania na oś prowadzącą działa znaczna siła nacisku pojazdu. Oś taka posiada zatem znaczny wpływ na drogę hamowania. Bieżniki opon przeznaczonych na montaż na przedniej osi są odpowiednio dostosowane i opracowywane pod kątem efektywności hamowania i łatwości prowadzenia pojazdu.
 • Opony w znacznym stopniu wpływają na zużycie paliwa. Dobór właściwej opony, z odpowiednio dopasowanym wzorem bieżnika odgrywa kluczową rolę w optymalizacji stopnia zużycia paliwa przez pojazd. Montaż opon o niskich oporach toczenia może znacznie ograniczyć zużycie paliwa.
 • Opona nieprzeznaczona do montażu na osi prowadzącej może w niepełnym zakresie dostarczać informacje do kierowcy o zachowaniu pojazdu na danej nawierzchni. Odpowiednio dobrane opony na oś prowadzącą na bieżąco informują kierowcę o zmiennych warunkach na drodze (na przykład o zmniejszonej przyczepności).

Dobór opon na oś prowadzącą samochodu ciężarowego

Wybierając oponę na oś prowadzącą należy sprawdzić, czy wybrana opona posiada wzór bieżnika oznaczony kodem „F” (opona na oś prowadzącą) lub „Z” (opona uniwersalna na wszystkie pozycje). Bieżniki opon oznaczone tymi kodami (zwłaszcza kodem „F”) posiadają specjalną budowę i są opracowane, aby sprostać specyficznym wymaganiom osi prowadzących, które często są poddawane licznym, zmiennym naciskom (na przykład na skutek hamowania). Montaż opony z wzorem bieżnika oznaczonym literą „T” na osi prowadzącej jest zabroniony. Bieżniki opon o tym oznaczeniu (często dodatkowo oznaczone dodatkowo symbolem FRT*), zgodnie z normą ETRTO, zostały opracowane do stosowania tylko na osiach naczep i przyczep pracujących pod obciążeniem.

Dobór opon na oś napędową samochodu ciężarowego

Opony wewnętrzne układu bliźniaczego, w porównaniu do opon zewnętrznych, cechują się znacznie wyższym stopniem zużycia na barkach bieżnika. Zjawisko to spowodowane jest między innymi kątem pochylenia kół, rodzajem używanego zawieszenia, stosowaniem retardera, czy sposobem eksploatowania i obciążania pojazdu. Aby wyrównać zużycie opon, zoptymalizować osiągi pojazdu i umożliwić późniejsze pogłębianie opon umieszczonych na osi napędowej (opony nieodwracalnie uszkodzone nie są akceptowane do procesu pogłębiania bieżnika), należy postępować zgodnie z podanymi poniżej zaleceniami:

 • Opony zamontowane na osi napędowej, w układzie bliźniaczym należy systematycznie zamieniać miejscami i obracać na obręczy.
 • Pogłębianie bieżnika opony należy wykonywać zawsze przy zużyciu opony w około 80%, czyli od 2 do 4 mm pozostałej głębokości bieżnika.
 • Aby zadbać o wykorzystanie pełnego potencjału bieżnika na początku eksploatacji opony, gdy klocki bieżnika są wciąż wysokie, niektóre opony ciężarowe należy montować na obręczy zgodnie z kierunkiem ich toczenia. Podczas obracania opony na obręczy, w celu zoptymalizowania zużycia jej bieżnika, należy również obrócić pozostałe opony na tej samej osi.
 • Opony bieżnikowane powinny być montowane tylko na tylnych osiach pojazdów silnikowych.

* FRT (Free Rolling Tyre) według normy ETRTO są to: „Opony do pojazdów użytkowych, do zastosowania na osiach innych niż napędowe, z wyłączeniem przednich osi prowadzących pojazdów”. Definicja tego oznaczenia jest również zawarta w punkcie 3.1.15 Regulaminu nr 54 EKG ONZ, gdzie zgodnie z tymi przepisami opony tego rodzaju przeznaczone są do stosowania na kołach osi przyczepy/naczepy oraz na kołach osi pojazdów silnikowych innych niż przednia oś prowadząca i osie pędne.

← Poprzedni artykół

Następny artykół →

Komentarze: 3

 1. Rosiak

  13 listopada 2015 o 18:55

  Niezły desing strony. Duża różnica w porównaniu do starej wersji jaką pamiętam.

  Odpowiedz
 2. Blasphemer

  25 października 2019 o 11:42

  Ciągnik siodłowy ma opony 385/70/22.5 z naczepa 385/55/22.5 ? Moim zdaniem naczepa powinna mieć opony 385/65/22.5 .jest mała różnica procentowa w obwodzie,a co za tym idzie wolniej będą się zużywać.Prosze o komentarz.

  Odpowiedz
  • Daniel Pietrasik

   26 października 2019 o 08:02

   W Pana pytaniu jest kilka błędów lub nie jasności, które muszę sprecyzować przed udzieleniem prawidłowej odpowiedzi na to pytanie. Proszę o kontakt telefoniczny lub wizytę w naszej firmie, w celu doprecyzowania pytania. Postaramy się pomóc jak to będzie tylko możliwe.

Komentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *