Opis

Artykuły związane z eksploatacją opon na zaniżonym ciśnieniu.
Poruszanie się na oponie posiadającej zaniżone ciśnienie powoduje przegrzewanie się opony, co doprowadza do uszkodzenia jej wewnętrznych elementów. Tego typu uszkodzenia są nieodwracalne i mogą skutkować zniszczeniem opony oraz nagłym spadkiem ciśnienia.