Opis

Artykuły związane z maksymalnym przebiegiem opon.
Przebieg określa maksymalny możliwy czas żywotności opony, która była eksploatowana zgodnie z jej przeznaczeniem i zaleceniami producenta (na przykład przy odpowiednim ciśnieniu i do odpowiedniego typu drogi itd.). Opony charakteryzujące się możliwymi długimi przebiegami mogą służyć dłużej użytkownikowi, oraz dają większe korzyści z zabiegów bieżnikowania i pogłębiania bieżnika opon.