Opis

Artykuły związane z pogłębianiem bieżnika opon.
Pogłębianie bieżnika opon polega na usunięciu warstwy gumy znajdującej się pod oryginalną rzeźbą bieżnika, w celu przywrócenia odpowiedniej głębokości rowków, utraconych w wyniku użytkowania opony. Aby usuwanie warstwy gumy było możliwe producenci opon już w fazie koncepcyjnej przewidują odpowiednią warstwę gumy, umożliwiającą wykonanie wysokiej jakości pogłębienia, które nie obniża trwałości i wytrzymałości opony.