Opis

Artykuły związane z oporami toczenia opon w pojazdach.
Opory toczenia najprościej tłumacząc oznaczają łatwość z jaką opona toczy się po nawierzchni – określają współczynnik tarcia opony o nawierzchnie podczas poruszania się pojazdu. Parametr ten w znaczący sposób wpływa na poziom zużycia paliwa i powinien być brany pod uwagę zwłaszcza przez osoby, dla których ekonomiczna jazda i poziom zużywanego przez pojazd paliwa ma wysokie znaczenie.