Opis

Artykuły związane z demontażem kół w pojazdach.
Właściwa naprawa opony to nie tylko umiejętność klejenia i obrabiania uszkodzonych części ogumienia, ale przede wszystkim poprawny oraz bezpieczny montaż i demontaż koła, który wykonany powinien być w sposób niezagrażający osobom pracującym przy kole i nie uszkadzający żadnych części zmienianego koła.