Uszkodzeniu uległa diagonalna opona budowlana 405/70-20 o normie wytrzymałości PR14. Zniszczeniu uległ bok opony na skutek przecięcia ostrym materiałem podczas pracy w kopalni piasku. Naprawa opony polegała na zaoczkowaniu gumy, zabezpieczeniu płócien krzyżowych, odbudowaniu boku opony oraz zastosowaniu specjalistycznego wkładu naprawczego, dostosowanego do opon diagonalnych. Naprawiona opona została poddana obróbce termicznej w urządzeniu Vulcstar.