Uszkodzeniu uległa radialna opona ciężarowa marki Michelin. Nacięty został bok opony w okolicach stopki. Zniszczenie nastąpiło poprzez zawadzenie gumy ostrym, wystającym przedmiotem. Podczas weryfikacji nie stwierdzono uszkodzenia linek radialnych, ani czefera stopki. Naprawa polegała na wybraniu wszystkich pęknięć gumy i uzupełnieniu powstałego lejka mieszanką MTR Ruber. Odpowiednio przygotowana opona została zapięta w termopresie, w celu wulkanizacji gumy. Na koniec oponę spolerowano i przywrócono jej oryginalny wygląd.

Naprawiona opona ciężarowa