Podstawowe informacje dotyczące elektronicznego systemu viaTOLL

Z dniem 1 lipca 2011 roku istniejące do tej pory winety zastaną zastąpione przez nowoczesny system elektronicznego poboru opłat zwany viaTOLL. Każdy kierowca poruszający się po wskazanej sieci dróg płatnych pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony bądź też autobusem z ponad 9 miejscami siedzącymi (niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej) będzie zobowiązany do korzystania z nowego systemu. Pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony będą mogły dobrowolnie korzystać z viaTOLL.

viaBOX - urządzenie do automatycznego naliczania opłat drogowych
Urządzenie viaBOX do automatycznego naliczania opłat za przejazd drogami płatnymi.

Dla kogo przeznaczony jest system viaTOLL?

viaTOLL jest to system elektronicznego poboru opłat, który pozwala użytkownikom dokonywać opłat za przejazd drogami płatnymi bez konieczności zatrzymywania się w miejscu poboru opłat. System obowiązuje na drogach klasy A (autostrady), drogach klasy S (drogi ekspresowe) oraz niektórych drogach krajowych. Pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony bądź też autobusy z ponad 9 miejscami siedzącymi będą musiały zostać wyposażone w urządzenia zwane viaBOX służące do automatycznego naliczania opłat. Pojazdy dla których system opłat viaTOLL jest nieobowiązkowy (pojazdy samochodowe oraz zespoły pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony) będą mogły dobrowolnie wyposażyć się w podobne urządzenie zwane viaAUTO, które również umożliwi skorzystanie z automatycznego naliczania opłat.

viaAUTO odpowiednik viaBOX-a do automatycznego naliczania opłat drogowych
viaAUTO pozwala samochodom osobowym skorzystać z systemu viaTOLL do automatycznego naliczania opłat za drogi płatne.

Uwaga! Z obowiązku korzystania z systemu viaTOLL mają również pojazdy, których masa całkowita wraz z dołączoną przyczepą przekracza 3,5 tony. Pojazdy takie mają obowiązek posiadać urządzenie viaBox do automatycznego naliczania opłat.

Znak informacyjny elektronicznego systemu poboru opłat viaTOLL.
Znak drogowy informujący o miejscu występowania elektronicznego systemu poboru płatności.

Zasada działania systemu viaTOLL

Elektroniczny system poboru opłat oparty jest na technologii komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu. Do pobrania należności wykorzystuje technologię mikrofalową DSRC.

Nad drogami płatnymi znajdują się bramownice, wyposażone w specjalnego rodzaju anteny, które umożliwiają komunikację pomiędzy systemem naliczania opłat drogowych, a urządzeniem znajdującym się w pojeździe (viaBOX lub viaAUTO). W momencie gdy auto wyposażone w urządzenia płatnicze będzie przejeżdżać pod bramownicą naliczona zostanie opłata za przejazd wybranym odcinkiem drogi. Użytkownik zostanie powiadomiony o uiszczeniu opłaty pojedynczym sygnałem dźwiękowym wysyłanym przez urządzenie płatnicze. Naliczanie opłat będzie całkowicie zautomatyzowane i kierowca nie będzie musiał zatrzymywać się, aby ręcznie uiścić opłatę. W przypadku przejeżdżania przez punkty poboru opłat wyposażone w blokadę przejazdu (np. szlaban), bramki będą otwierać się automatycznie, gdy pojazd się do nich zbliży.

Użytkownik systemu viaTOLL przed każdą ekspedycją będzie miał obowiązek wcześniejszej przedpłaty środków na konto systemu viaTOLL. System poboru opłat zamontowany w pojeździe (viaBOX lub viaAUTO) będzie automatycznie informował kierowcę o niskim stanie posiadanych na koncie środków. W momencie kiedy użytkownik przejedzie przez bramownice usłyszy pojedynczy sygnał informujący o poborze opłaty. W przypadku, gdy ilość środków na koncie będzie bliska wyczerpaniu kierowca usłyszy podwójny sygnał. W momencie kiedy opłata nie będzie mogła zostać pobrana kierowca usłyszy sygnał czterokrotnie, bądź wcale.

Dodatkowe infromacje